Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Wodociagów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o

Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów

 

RODO

Klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Trzebiatów Sp. z.o.o z siedzibą w Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów, reprezentowany przez Prezesa Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Trzebiatów Sp. z.o.o;
 2. W sprawie pytań w związku z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: sekretariat@zwiktrzebiatow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1.  Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą na okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 3. Posiada Pan/Pani prawo do: żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych;
 4. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem u stawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informacje

Liczba wyświetleń: 20
Utworzono dnia: 05.07.2019

Historia publikacji

 • 05.07.2019 14:13, Agnieszka Słodkowska
  Edycja strony: RODO
 • 05.07.2019 14:12, Agnieszka Słodkowska
  Dodanie strony: RODO